* רישום דומיין בחינם מתיחס לסיומות הבאות בלבד: .ie, .com, .eu